Dział I księgi wieczystej

W artykule na temat ksiąg wieczystych pokrótce wspomniano już jak wygląda księga wieczysta i co składa się na jej działy. Jednak czytanie poszczególnych rubryk dla niektórych może być kłopotliwe, zwłaszcza , gdy po raz pierwszy mają do czynienia z tym dokumentem.

Jak czytać dział I księgi wieczystej

Pierwszy z działów elektronicznej księgi wieczystej zawiera informacje na temat nieruchomości, dla której założono ową księgę. Jednak pierwsza z rubryk, oznaczona 1.1., to wbrew pozorom nie numer, czy adres nieruchomości, a tzw. Wzmianki w dziale I-O, czyli informacje na temat ewentualnych wniosków, które wpłynęły do sądu. Pojawienie się w tym polu jakiegokolwiek wpisu oznacza, że do wydziału wieczystoksięgowego sądu rejonowego właściwego dla położenia danej nieruchomości wpłynął wniosek o wpis do księgi wieczystej. Co ważne – istnieje możliwość wprowadzenia treści wniosku, który wpłynął do sądu. Można zatem sprawdzić, czego dotyczy wniosek.

Wzmianka w księdze wieczystej nie jest tym samym co wpis do niej. Jest to jednak istotna informacja na temat zmian, jakie w najbliższej przyszłości mogą zostać wprowadzone do księgi wieczystej.
Kolejne punkty znajdujące się w dziale I-O – oznaczenie nieruchomości, to już podstawowe informacje, na temat jej lokalizacji, m.in. województwa, powiatu, czy gminy. Kolejne podrubryki dotyczą już bardziej szczegółowych danych, jak Identyfikator działki, numer działki, obręb ewidencyjny, ulica, czy wreszcie sposób korzystania (np. grunty rolne, czy tereny mieszkaniowe). Warto jednak pamiętać, że sposób korzystania wpisywany jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków i może różnić się od tego, jak faktycznie korzystamy z nieruchomości.

Jeśli w skład nieruchomości wchodziły wcześniej jakiekolwiek działki, ale zostały odłączone i tym samym wykreślone z księgi – informacje na temat znajdziemy w polu 7 podrubryki 1.4.1., gdzie będzie znajdował się numer nowej księgi wieczystej, do której je wpisano.

Warto zwrócić uwagę, że w każdym z działów księgi wieczystej, nie tylko w pierwszym – wpisy wykreślone mają szare tło.

[Głosów:3    Średnia:5/5]