Dział II księgi wieczystej

Budowa działu II księgi wieczystej

Dział II księgi wieczystej zawiera informacje dotyczące właściciela/właścicieli nieruchomości lub osób nią władających np. użytkowników wieczystych*.

*UWAGA! Zgodnie z przyjętą ustawą o użytkowaniu wieczystym, od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników.

I to właśnie informacje, na temat tego, kto jest właścicielem gruntu lub nieruchomości, ewentualnie jego użytkownikiem wieczystym znajdziemy w pierwszych rubrykach działu. Będziemy mogli tam również sprawdzić wielkość udziału poszczególnych współwłaścicieli w danej nieruchomości. Informacje na temat osób fizycznych można znaleźć w rubryce 2.2.5.
W przypadku osób prawnych lub jednostek niebędących osobami prawnymi np. spółka jawna, spółka komandytowa, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, informacje na ich temat znajdziemy w rubryce 2.2.4.

Jeśli istnieje osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – jej dane znajdować się będą w rubryce 2.5 księgi wieczystej.

Z kolei w rubryce 2.6 i jej składowych będziemy mogli znaleźć informacje na temat sposobu nabycia nieruchomości np. decyzja administracyjna, akt notarialny, orzeczenie sądu itp.

[Głosów:1    Średnia:5/5]