Dział III księgi wieczystej

Jak czytać dział III księgi wieczystej?

Dział III księgi wieczystej, zatytułowany – Prawa, roszczenia i ograniczenia, jak sama nazwa wskazuje, zawiera informacje na temat ewentualnych ograniczeń w dysponowaniu nieruchomością, za wyjątkiem hipoteki , której poświecono, odrębny – IV dział kw.

Wśród ograniczeń, które powinny zostać wpisane w tym dziale, wymienić należy m.in. służebność przesyłu, czy służebność drogi koniecznej.

Podobnie, jak w przypadku poprzednich rozdziałów, także w III rozdziale kw na jej początku znajdziemy Wzmianki o wniosku, tzn. informacje na temat wniosków, apelacji, kasacji, czy skardze na referendarza sądowego.

Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną własność, jak również prawa, ograniczenia i roszczenia, które ciążą na lokalu wyodrębnionym z nieruchomości ujawnia się w rubryce 3.3 działu III księgi wieczystej.

Z kolei rubryka 3.4 zawiera wpisy dotyczące praw, roszczeń i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, dane osób uprawnionych wg treści prawa, a także ostrzeżenia oraz ich treść, jak również osoby, których roszczenie zostało zabezpieczone.

Czym są ograniczone prawa rzeczowe?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, katalog ograniczonych praw rzeczowych jest zamknięty, a zalicza się do niego: hipotekę, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, użytkowanie oraz służebność.

Ograniczone prawo rzeczowe może powstać w drodze:
– zasiedzenia – dot. służebności gruntowych;
– orzeczenia sądowego,
– decyzji administracyjnej,
– umowy właściciela z osoba nabywającą prawo.

[Głosów:3    Średnia:4/5]