Dziedziczenie nieruchomości obciążonej hipoteką

Dziedziczenie nieruchomości obciążonej hipoteką

Otrzymanie w spadku nieruchomości nie zawsze jest korzystną sytuacją. Zwłaszcza, jeśli ten spadek otrzyma kilka osób. Mogą pojawić się problemy z fizycznym podziałem nieruchomości, zdarza się także, że żaden ze spadkobierców owej nieruchomości nie chce lub odwrotnie – każdy uprawniony chciałby ją zatrzymać wyłącznie dla siebie. Kolejnym problemem, który wielu osobom może spędzać sen z powiek, jest otrzymanie w spadku nieruchomości obciążonej hipoteką. Tego rodzaju sytuacje nie należą do rzadkich, nie są jednak nie do rozwiązania.

Może to tylko niewykreślony wpis?

Pierwszym działaniem, jakie powinniśmy podjąć po odziedziczeniu nieruchomości jest sprawdzenie informacji zawartych w księdze wieczystej (o ile taka została założona dla danej nieruchomości). Szczególnie ważnym jest dział trzeci, w którym powinny być ujawnione wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną własność i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności. Równie istotny jest dział czwarty księgi wieczystej, który zawiera informacje na temat ewentualnego obciążenia hipoteką danej nieruchomości. Jeśli jednak zobaczymy tego typu wpis w księdze wieczystej, otrzymanej w spadku nieruchomości, nie musimy od razu panikować. Może się, bowiem okazać, że wszystkie wierzytelności zostały już dawno uregulowane, a spadkodawca po prostu zapomniał o wykreśleniu wpisu z księgi.

Aby sprawdzić, czy nieruchomość jest faktycznie obciążona hipoteką oraz jaki jest aktualny stan obciążenia należy udać się do wierzyciela hipotecznego po te informacje. Musimy jednak pamiętać, że aby je uzyskać, będziemy musieli wykazać się prawem do danej nieruchomości, a zatem sądowym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym poświadczeniem dziedziczenia.

Jeśli okaże się, że zadłużenie zostało spłacone, powinniśmy zadbać o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. W takiej sytuacji powinniśmy poprosić o dokument potwierdzający możliwość wykreślenia hipoteki, wyrażony w formie pisemnej, poświadczony notarialnym podpisem. W przypadku banku wystarczy poprosić o kwit mazalny.
Podział nieruchomości obciążonej hipoteką

Nie ma przeszkód, by podzielić fizycznie nieruchomość obciążoną hipoteką (także tę odziedziczona). W takiej sytuacji hipoteka po prostu przekształci się w hipotekę łączną.

Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką

Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką nie stanowi problemu z punktu widzenia prawnego. Jeśli jednak otrzymaliśmy ją w drodze dziedziczenia, przy próbie jej zbycia konieczne będzie poświadczenie nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Zachowek a nieruchomość obciążona hipoteką

Możliwa jest również sytuacja, iż spadkodawca nie uwzględni w testamencie spadkobierców ustawowych, a nieruchomość obciążoną hipoteką zapisze na rzecz innej osoby. W takim przypadku spadkobiercy ustawowi mają prawo do zachowku, którego wysokość uzależniona jest od wartości majątku, który należałby się w drodze dziedziczenia ustawowego. W takiej sytuacji dług stojący za hipoteką umniejsza wartość pasywów spadku, a tym samym, wartość zachowku zostanie przez sąd zmniejszona.

[Głosów:4    Średnia:3.5/5]

About the author

Admin administrator