Opróżnione miejsce hipoteczne

Opróżnione miejsce hipoteczne

Czym jest opróżnione miejsce hipoteczne?

Do lutego 2011 r. obowiązywała zasada „przesuwania się” hipoteki, co oznaczało, że długi były egzekwowane według kolejności ich wpisów. Jeśli zatem hipoteka znajdująca się na pierwszym miejscu wygasła, na jej miejsce przesuwała się następna w kolejce hipoteka, a jej wierzyciel uzyskiwał prawo do zaspokojenia roszczeń jako pierwszy. Jednak w lutym 2011 r. w prawie pojawiła się instytucja opróżnionego miejsca hipotecznego, która tę sytuacje znacząco zmieniła.

Opróżnione miejsce hipoteczne to miejsce powstałe po wygaśnięciu hipoteki np. na skutek spłaty wierzytelności lub przeniesienia jej na inne miejsce hipoteczne. Właściciel nieruchomości może dowolnie dysponować opróżnionym miejscem hipotecznym tzn. może w to miejsce ustanowić nową hipotekę lub przenieść już istniejącą. Oczywiście może również zostawić je puste. Jeśli hipoteka wygasła tylko częściowo, właściciel może rozporządzać opróżnionym miejscem hipotecznym w wygasłej części.

Na opróżnione miejsce hipoteczne można wpisać jedną lub kilka hipotek, jednak ich łączna wartość nie może przewyższać sumy, na jaką miejsce zostało zastrzeżone.
Uprawnieni a właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejsce hipotecznym powstają ex lege (łac. z mocy prawa), co oznacza, że nie musi on już wykonywać dodatkowych czynności, by uzyskać taką możliwość.

Ustanowienie nowej hipoteki na opróżnionym miejscu

Aby ustanowić nową hipotekę w miejsce wygasłej, należy spełniać takie same warunki, jak w przypadku wpisywania hipoteki zwykłej. Musimy zatem złożyć wniosek o wpisane hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne i jednocześnie wniosek o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej. Jeśli wcześniej nie składaliśmy wniosku dotyczącego wykreślenia wygasłej hipoteki, taki wniosek również powinien być dołączony do wpisu.

Przeniesienie istniejącej hipoteki

Na miejsce wygasłej hipoteki można przenieść także hipotekę już istniejącą, pod warunkiem, że zgodę na to wyrazi wierzyciel i zostanie zawarta umowa o przeniesienie hipoteki.

UWAGA: Właściciel nieruchomości nie dostaje uprawnień do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, jeśli wygaśnięcie hipoteki nastąpiło na skutek egzekucji z obciążonej nieruchomości.

Należy pamiętać, że rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym dotyczy tylko hipoteki powstałej po nowelizacji ustawy, czyli po 20 lutego 2011 r.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

About the author

Admin administrator